Informace o zpracování osobních údajů

 

Podmínky ochrany osobních údajů

 

Správce osobních údajů:

MOBAL, s.r.o., se sídlem Popinecká 458/32, 739 32 Vratimov, IČO: 190 12 128

Rozsah zpracování osobních údajů:

i) Údaje o zákazníkovi (identifikační údaje)

Jedná se zejména o jméno, příjmení, e-mailová adresa, adresa pro doručení, fakturační adresa, uživatelské jméno a heslo, IČ, DIČ pokud jste podnikatel.

Údaje dle vašeho zákaznického účtu jako jsou uložené adresy, tel. číslo, nastavení účtu, údaje o objednávkách, způsobu doručení, včetně sdělení platebního účtu a příp. reklamacích.

Důvody pro zpracovávání osobních údajů o zákazníkovi či adresátů

Nákup zboží a řádné vyřízení objednávky, a to za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem. Splnění této smlouvy je také naším oprávněným zájmem včetně případných dotazů včetně získávání informací ke zkvalitnění služeb.

V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží.

Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech:

Pokud u nás jako fyzická osoba nakoupíte, zpracováváme vaše osobní údaje (identifikační údaje osoby Kupující) za účelem vyřízení vaší objednávky. Pokud u nás máte internetový uživatelský účet, můžeme pro tento účel použít rovněž vaše nastavení.

Jestliže u nás nakoupíte jako zástupce právnické osoby, dojde k zpracování identifikačních údajů za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.

Zpracování osobních údajů činíme i u osoby adresáta, pokud se liší od zákazníka za účelem žádné vyřízení, předání informací dopravci a doručení zboží.

Zpracování na základě plnění právních povinností

V tomto případě není nutný váš souhlas ke zpracování osobních údajů, neboť jsme povinni je zpracovat z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

i) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

ii) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

iii) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

iv) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let od vydání posledního dokladu k vaší objednávce.

Délka zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytnou v souvislosti s přípravou, uzavřením a plněním smlouvy se zákazníkem a po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky. Osobní údaje následně uchováváme v souvislosti s plněním povinností vůči orgánům veřejné moci po dobu nejvýše 10 let a dále v souvislosti s možnými nároky vyplývajícími ze smluvního vztahu a běhu promlčecí lhůty po dobu 5 let. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí lhůty po jeho ukončení.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů nás můžete kontaktovat na adrese sídla společnosti.

 

MOBAL, s.r.o.

Lenka Závodná, jednatelka

Výběru neodpovídá žádná položka.