Vážený zákatníku,

od 1. 1. 2019dochází ke zvýšení cen našich výrobků o 2%.

Zároveň dochází i k navýšení cen poštovného.