Podpora Evropské unie projektu „Rozvoj firmy MOBAL, s.r.o.“


Společnost MOBAL, s.r.o. realizuje projekt CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_322/0024816 „Rozvoj firmy MOBAL, s.r.o.“.

 

Cílem projektu je pořízení technologie - vysoce kvalitního tepelně tvarovacího stroje na výrobu plastových obalů z tvrzených fólií a forem pro potravinářský průmysl, který bude zároveň propojen s informačním systémem a jeho moduly. Jedná se o zásadní změnu celkového výrobního postupu stávající provozovny.

 

Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.